ODKIAĽ  SME  6


 BOL  ČLOVEK  STVORENÝ  ALEBO  SA  POSTUPNE  VYVINUL  ?  EVOLÚCIU  VEĽKÝCH  MOZGOV  ODŠTARTOVALA  ĽAHKÁ  STRAVA  ?   NAJVIAC   
 KALÓRII  SPOTREBUJE  PRÁVE  MOZOG  !   MENÍ  SA  OSOBNOSŤ  ČLOVEKA  ?   NARODILI   STE  SA  V  TOM  SPRÁVNOM  PRIEČINKU  ?   PÁPEŽ  
 RÚCA  ZÁKLADY  KRESŤANSTVA ?   OTÁZNIKY  V  ŽIVOTE  JEŽIŠA ?   PREČO  CIRKEV  DRŽALA  V  TAJNOSTI  KUMRÁNSKE   ZVITKY  ?   JEŽIŠ  -    
 MÝTUS  VYTVORENÝ  Z  POTULNÝCH  KAZATEĽOV ?   HISTÓRIA  VIANOC  JE  INÁ !   JEŽIŠ  SA  NARODIL  SKÔR !   NOVÝ  ZÁKON  ZAMLČAL    
 ESÉNOV ?   B. THIERINGOVÁ - JEŽIŠ  NEZOMREL  NA  KRÍŽI !   BIELY  JEŽIŠ  - VYNÁLEZ  BIELYCH  KRESŤANOV ?   NÁBOŽENSTVO  - NÁSTROJ  NA 
 VYMÝVANIE  MOZGOV !   ROZDIELNA  VIERA  ZNIČILA  LÁSKU !!!   NA  MARS  - ZATIAĽ  VEĽKÝ  PROBLÉM !   ČLOVEK  PLODOM  ZEME !          


 

  EVOLÚCIA VEĽKÝCH MOZGOV   JEŽIŠ KRISTUS BIBLICKÁ POSTAVA   BOŽIA DOGMA AKO NÁSTROJ


  TAJOMNÝ JEŽIŠ-OBJAVY   PRAVDA Z KUMRÁNU   VIERA ZNIČILA LÁSKU !   NA MARS-PROBLÉM !


M E N U


EVOLÚCIU VEĽKÝCH MOZGOV ZAČALA ŠPECIÁLNA STRAVA

Moderní ľudia a šimpanzy zdieľajú odhadom 99,4 % ľudskej DNA sekvencie, čo nás robí ich najbližšími príbuznými. Anatómia je takmer zhodná, šimpanzy majú aj rovnaké rozdelenie do krvných skupín typu A, B a 0 ako ľudia. Dve hlavné skupiny v strave šimpanzov sú ovocie a listy. Objem listov, ktorý šimpanzy skonzumujú sa pohybuje vo vzťahu k ostatným zložkám ich potravy v pomere od 25 do 50 % v závislosti od sezóny. Poznanie, že listy tvoria takmer polovicu ich stravy nám dáva na základe potvrdených výskumov oporný bod, podľa ktorého si vieme zhruba zhodnotiť kvalitu nášho stravovania. Je pravdou, že aj napriek modernému vedeckému výskumu ľudské zdravie upadá. Ak zdieľame so šimpanzmi 99,4 % tých istých génov, je pravdivá hypotéza, že naša strava by mala byť na 99,4 % rovnaká ? Bola, ale postupne sa vývojom človeka značne odlíšila. Ľudia stratili svoj prirodzený spôsob stravovania. Varené škrobové jedlá, klobásy, koláče, jogurty, tučné, údené syry, hamburgery a možno dva zvädnuté listy ľadového šalátu v našom sendviči zásadne menia naše zdravie a celkovú kondíciu. Ale späť k vývoju mozgovej hmoty.


 Primáty, ktoré jedli ľahko stráviteľnú výživnú potravu, majú väčšie mozgy.  Ak sa naši predchodcovia zo známych dôvodov začali živiť ovocím a listami, viedlo to k ľahkému, rýchlemu tráveniu a zisku kalórii. Tie najviac potreboval mozog pre svoju činnosť a svoj rast. Stúpala tak jeho výkonnosť. Naproti tomu, primáty s ťažko rozložiteľnou stravou potrebovali dlhé hodiny aj dni na trávenie, pri ktorom strácali veľa kalórii a ktoré bolo vlastne bolestivé. Mozog nebol nijako zvlášť zásobovaný a neviedlo to k jeho rastu a vývinu. Viaceré vedecké kolektívy sveta dokázali priamu súvislosť medzi ľahkou stravou a vývojom mozgov. Neskôr do jedálnička človeka pribudlo varené a pečené mäso, čo tiež znamenalo ľahšie trávenie, než surové ekvivalenty prvých primátov. Dôležitým posunom však bolo jedenie ovocia, ktoré sa ľahko strávilo a dávalo potrebnú energiu. Staršie hypotézy hovorili, že mozog sa len prispôsobil sociálnym skupinám, v ktorých primáty žili - čím väčšia skupina, tým väčší mozog. Nový výskum to vyvracia, naopak potvrdzuje, že mozgy naším predkom narástli vďaka strave, ktorá mala veľa kalórií, z ktorých väčšinu spotreboval mozog a bola ľahko stráviteľná. Kalórie sa tak uvoľnili rýchlo, efektívne bez strát dlhého trávenia. Začalo s tým súvisieť aj vyhľadávanie ovocia, použitie rúk, neskôr nástrojov, orientácia v priestore a pamäť. Tento vývoj vznikol ako následok prírodných udalostí, nedostatok mäsovej potravy, vyhynutia koristi, čiže tlaku na možnosti prežitia. Štúdiu uverejnili vedci z Univerzity v New Yorku v žurnále Nature Ecology & Evolution. Samotná strava by neviedla hneď k vyspelejším a väčším mozgom ale otvárala k nim dvere. Samotné jedenie ovocia je náročnejšie na premýšľanie. Listy môžu primáty nájsť takmer kdekoľvek. Hľadanie ovocia je už ťažšie. Jedinec si musí zapamätať, kde a kedy rastie. Primáty museli mať lepšiu navigáciu v priestore a riešiť zložité problémy ak bolo ovocie na nedosiahnuteľnom mieste. Evolúcia preto mohla uprednostniť druhy s mozgami, ktoré sa dokázali s týmito problémami vysporiadať. Jedenie ovocia tak mohlo byť štartérom vývoja a dovoliť primátom vytvoriť si zložitejší sociálny život.
 TELO  NIKDY  NEBOLO  STVORENÉ  PRE  VEČNÝ  ŽIVOT

Podľa Biblie Boh stvoril človeka pôvodne pre večný život. /Pokiaľ by nezhrešil/ Podľa vedeckých poznatkov však telo z uhlíko-vodíkových buniek večne nevydrží, pretože neustále prebiehajúce chemické reakcie v nich spôsobujú starnutie a zánik. Vedci odhalili látku, ktorá oslabuje svaly a postupne spôsobuje starnutie. Súbežne našli prírodnú liečbu na spomaľovanie tohto procesu. Svalová hmota ochabuje, tento proces sa však dá zvrátiť. Pokusy na myšiach potvrdili, že v pozadí ochabovania a úbytku svalovej hmoty s vekom je istá špecifická bielkovina, ktorá má názov ATF4. Ide o takzvaný prepisový faktor, ktorý mení aktiváciu génov v kostrových svaloch. A to tak, že v predmetných svaloch sa zníži rozsah syntézy svalových bielkovín, ich pevnosť a teda sila, ako i hmotnosť. Mnohí majú skúsenosti s tým, že slabnutie a úbytok svalstva znamenajú vo vyššom veku problémy, ktoré veľmi záporne vplývajú na kvalitu nášho života a na naše zdravie. Vedecký tím profesora Christophera Adamsa / USA / našiel účinnosť dvoch rastlinných látok, ktoré tento proces môžu spomaliť či dokonca zvrátiť. Jedna z týchto látok sa vyskytuje v jablčných šupkách, druhá v zelených rajčinách. Konečným výsledkom môžu byť nové spôsoby liečby tohto nepríjemného znaku starnutia. Už v minulosti zistili, že dve látky, kyselina ursolová, ktorá sa vyskytuje v jablčnej šupke, a tomatidín v zelených rajčinách, dokážu zabrániť akútnemu svalovému vyčerpaniu spôsobenému hladovaním a nedostatkom pohybu.V ďaľšom kroku si preto položili otázku: Nemohli by tieto dve látky zablokovať účinky starnutia ?

 FUNGUJE  TO !    ZATIAĽ  NA  MYŠIACH !

Nový výskum preukázal, že kyselina ursolová a tomatidín prudko znižujú ochabovanie a úbytok svalstva s vekom u myší. Staré myši kŕmili dva mesiace potravou, ktorá obsahovala buď 0,27 percenta kyseliny ursolovej, alebo 0,05 percenta tomatidínu.V oboch prípadoch im narástla svalová hmota o 10 percent. Ešte dôležitejšie bolo, že došlo aj k obnove svalovej sily, až takmer na úroveň mladých dospelých myší. Kyselina ursolová a tomatidín zjavne vypínajú aktivitu skupiny génov, ktoré spúšťa spomenutý prepisový faktor ATF4. Christoper Adams s kolegami preto prostriedkami genetického inžinierstva vytvorili a následne skúmali nový kmeň myší, ktorých kostrové svalstvo neobsahuje ATF4. Vyšlo najavo, že tak ako pri starých svaloch liečených kyselinou ursolovou a tomatidínom, staré svaly bez ATF4 odolávali účinkom starnutia. Členovia tímu uverejnili tieto poznatky v časopise Journal of Biological Chemistry. Čo z toho vyplýva ? Že aj v živých bunkách zákonite musia prebiehať chemické procesy, ktoré nemôže zastaviť žiadna náboženská modla. Dobrým príkladom toho, že príroda sa takto správa, je otrava hríbami Amanita Phaloides, čo je Muchotrávka zelená. Vôbec pri otrave Amanitou sa v bunkách hromadia nezvratné poškodenia /zmeny/. Bunky zreagujú s toxínmi a vzniknú inobunečné elementy, neschopné života aký poznáme. Postihnutý umiera a nič na tom nezmení žiaden zázrak. Je to akoby strata DNA.
 MENÍ SA OSOBNOSŤ ČLOVEKA ?

Pojem osobnosť znamená to, aký človek je a ako sa za normálnych okolností správa. Je to však tá istá osobnosť, s ktorou sa narodil? Vytvorila sa postupne počas ľudského vývinu a bude sa ďalej meniť ? Alebo máme pre každú situáciu inú osobnosť ? Teória, podľa ktorej je osobnosť stabilná, daná a nemenná, sa mýli. Gordon Allport, Carl Rogers a Abraham Maslow túto myšlienku ďalej rozvinuli a sformulovali hypotézu, že dokážeme osobnosť modifikovať, aby sme naplnili svoj potenciál vlastného rastu. V súčasnosti väčšina psychológov verí, že osobnosť formujú dedičnosť a prostredie. Vyvíja sa postupne v priebehu jednotlivých vývinových štádií, napríklad adolescencie alebo dospelosti. Menia sa aj tie črty, ktoré sa v správaní prejavujú najčastejšie a najintenzívnejšie, čo pôsobí ako zmena osobnosti. Správanie by bez signálov prostredia bolo absurdné a zmätené. Je dokázané, že práve signály prostredia viedli k vývinu podoby dnešného zložitého človeka. Sú známe prípady, že u ľudí sa prejavovali dve odlišné osobnosti, jedna milá a rezervovaná, druhá divoká a nezodpovedná. Obe osobnosti akoby viedli samostatné životy. V iných prípadoch je známa tzv. NECKEROVA KOCKA - druhé hlasy v hlave, čo viedlo aj k vzniku a utužovaniu náboženstiev, taktiež k vlastným malým sebaklamom z presvedčenia. Keď sa životné okolnosti menia, mení sa aj naše správanie a odhaľuje rôzne aspekty našej osobnosti, často tie nesprávne pochopené, ale vysoko emotívne vnímané, začne človek považovať za najvyššie méty. Nie je to žiadna novinka. V prírode vidíme bežne primáty správať sa odlišne k silnejším sokom a diametrálne odlišne k považovaným za slabších. Toto správanie sa evolučne dostalo aj na človeka.
  ZNAMENÁ TO STVORENIE NEDOKONALÉHO ČLOVEKA VŠEMOHÚCIM BOHOM ALEBO IBA CHEMICKÁ REAKCIA ŽIVOČÍCHA    
  NA  PODNETY  PROSTREDIA  ???     
Mení sa teda osobnosť človeka ? Tá sa začala meniť zároveň s jeho vývojom. Napríklad slzy, smiech, plač, krik. Kým rozličné zvieratá smútia a vydávajú smutné zvuky, ani jedno neplače ako človek. Ak sme veľmi smutní alebo výnimočne šťastní, slzy – ktoré stále vyrábajú žľazy v očiach, aby ich uchovali vlhké – pretečú a začnú stekať po tvári. Okrem smiechu a plaču majú ľudia schopnosť aj inak prejavovať emócie. Používame gestá rúk, napríklad mávaním päsťou vyjadrujeme hnev alebo založením rúk pred hruď ukazujeme vzdor. Využívame všetky tie malé svaly na tvári, aby sme vyjadrili široký rozsah výrazov. Zdvihnuté obočie ? Prekvapenie ! Zvraštené čelo ? Hnev alebo znepokojenie ! Ohrnutie nosom ? Znechutenie ! Vypleštené oči a vyplazený jazyk ? Človek chápe príčiny a následky a zisťuje ako veci fungujú. Pamätá si ich. Pamäť je dôležitá funkcia mozgu, ktorá nám pomáha rozumieť svetu a učiť sa, ako s ním komunikovať. Ľudský mozog ukladá dva hlavné typy spomienok : krátkodobé a dlhodobé. Keď sa mozog naštartuje, zoznam úkonov, ktoré človek zvládne, je nekonečný. Častým opakovaním činností a myšlienok sa posilňujú prepojenia alebo dráhy v mozgu a nakoniec ich vykonáva automaticky. U šimpanzov a ďaľších druhov opíc, čiže u predchodcov človeka, sa objavili svaly upevnené na lebke a tie tiež umožňovali mimiku tváre. Podobne, ako človek ju používali na vyjadrenie pocitov, či primitívne dorozumievanie, varovanie, dokázali si vyberať z možností, už ony reagovali podobne ako ľudia. Aj v tom vidíme jasne stopu evolúcie a začiatok používania mozgu.

  NARODILI STE SA V TOM SPRÁVNOM  PRIEČINKU ?

V prvých mesiacoch človek nevie sám od seba skoro nič. Rodina ho kŕmi, prebaľuje, pomáha posadiť sa, učí ho chodiť a hovoriť. No čoskoro tomu všetkému príde na kĺb a začne sa batoliť a pozorovať všetko naokolo. Zrodí sa a začne vyvíjať jeho vedomie. Zanedlho ľudia začnú rozumieť, čo hovorí. Rodina človeka zaradí do svojho spoločenského priečinka a počas celého detstva mu vštepuje dogmu jediného správneho priečinka na svete, toho ich vlastného. Zaujímavé je, že ľudia narodení a vyrastajúci v inom priečinku, považujú za jediný správny zasa ten svoj a proti ostatným majú vážne výhrady. Tak vznikajú vojny medzi priečinkami. Najmä náboženské protipriečinky sú neodpustiteľné. Neskôr sa naučí hrať hry, vytvárať veci, čítať a písať. Aj jeho telo sa bude naďalej meniť : vyrastie, zostarne a – samozrejme! – zmúdrie. Pochopí, ako funguje ľudské telo a čo všetko zvládne. Bude dodržiavať pravidlá svojho rodného priečinka. Veľmi bude záležať na tom, či tie ostatné priečinky označí za nepriateľské. Rodí sa len málo čiernych ovcí, ktoré z rodného priečinka vystúpia, alebo aspoň udržujú priateľstvo s cudzími priečinkami. Stačilo by ich pochopiť. Aj to, že človek je tu len veľmi krátku dobu oproti životu Zeme. Ona už existovala približne 4 MLD rokov predtým, než zrodila človeka. Za zlých okolností môže existovať ešte ďaľšie miliardy rokov aj bez neho. Možno pochopí aj svet. Možno bude vedieť naisto, že je jedinečná, zázračná a úžasná bytosť. Ale aj nebezpečná okoliu a samej sebe. A práve to rozhodne o jeho prežití - neprežití, za predpokladu, že si to začne uvedomovať...

NA  MARS ?   ZATIAĽ  VEĽKÝ  PROBLÉM !

 ZÁKLADNÝ PROBLÉM JE ZDRAVIE ČLOVEKA

Vystavenie posádky vesmírnemu žiareniu je vážne riziko pilotovaných kozmických letov. Aj tých krátkych. Astronauti ním fakticky zrýchlene starnú. Po návrate na Zem ich navyše postihuje ochabnutie svalstva, strata pamäte a celý rad ďaľších zdravotných nepríjemností. ( napríklad strata rovnováhy pri chodení ) Pri viacmesačnom lete na Mars by im odumrela zhruba jedna pätina buniek a čelili by takmer 100-percentnej šanci, že dostanú niektorú formu rakoviny. Dostatočne účinné ochranné štíty by zvýšili hmotnosť kozmickej lode nad aktuálne realizovateľnú mieru. To je aj jedna z hlavných príčin pochybností odborníkov voči inak pôsobivým plánom letov na Mars. O kolonizácii planéty ani nehovoriac. Tá je skutočne v nedohľadne. Kozmické žiarenie pôsobí aj na pasažierov aeroliniek. Fakticky pri každom lete, ale najmä počas tých dlhších medzikontinentálnych. Napríklad na linke z Londýna do Melbourne s medzipristátím v Singapure dostanú dávku ekvivalentnú röntgenovému vyšetreniu hrudníka. Skupina vedcov Davida Sinclaira z Harvardskej univerzity /USA/ identifikovala kľúčový krok, ktorým si bunky opravujú poškodenú DNA. Dokážu to aj prirodzene, ale s vekom alebo žiarením táto schopnosť slabne. Podľa členov tímu by sa to dalo napraviť podávaním NMN, čo je nimi vyvinutý preparát - nikotínamid mononukleotid. Zistili po ňom výrazné zlepšenie schopnosti buniek pokusných zvierat opravovať DNA poškodenú dôsledkami vysokého veku a vystavenia nadmernému žiareniu. Už po jedinom týždni takej liečby boli bunky starých myší nerozlíšiteľné od buniek mladých zvierat. Toto je zrejme najbližšie, ako sme sa dosiaľ dostali k bezpečnému a účinnému lieku proti starnutiu a proti kozmickému žiareniu. Ďalšiu veľkú skupinu ľudí, ktorým by mohla výrazne pomôcť liečba s NMN, predstavujú pacienti, ktorí prekonali v detstve rakovinu. Metabolit čiže produkt látkovej výmeny NAD+ (okysličená forma nikotínamid adenín dinukleotidu) sa vyskytuje v každej bunke nášho tela. Ukázalo sa, že hrá kľúčovú úlohu regulátora interakcií bielkovín, ktoré ovládajú proces obnovy DNA. Všetko to vychádza tak, že väčšie dávky žiarenia spôsobujú zrýchlené starnutie, ktoré má ničivé účinky na organizmus. V roku 2003 vedec David Sinclair s kolegami našiel spojitosť medzi enzýmom SIRT1, účinkujúcim proti starnutiu, a resveratrolom, prírodnou látkou, ktorá sa vyskytuje najmä v červenom víne. Kým resveratrol aktivuje iba jeden SIRT1, látky NAD+ aktivujú všetkých sedem enzýmov zo skupiny sirtuínov, SIRT1 až SIRT7. Kozmické žiarenie teda výdatne zrýchľuje dĺžku života človeka. Na zemi je vytvorená vzácna ochranná bunka pre život, práve zásluhou okolností s geomagnetickým poľom Zeme, ozónovou vrstvou v atmosfére a kyslíkovým obalom Zeme. Zdá sa, že človek prežije inde vo vesmíre, iba ak si bude tieto podmienky nosiť so sebou. Z toho ďalej plynie, že človek je plodom Zeme a vyvinul sa na základe jej momentálne trvajúcich podmienok a že nemá šancu prežiť v iných podmienkach. Je síce schopný prispôsobovať sa prostrediu, ale to len fyzikálnymi zmenami. Chemické procesy týkajúce sa buniek a DNA musia zostať presne zachované.

        PRIESKUMNÉ  VOZIDLO  CURIOSITY  NA  MARSE                           MARSOVSKÝ  POVRCH                                                     KRÁTERY  NA  MARSE                                      


NÁVRAT DO MENU


   © Eugen Dolák

email   doeug@outlook.com