ODKIAĽ  SME  6


 BIELY  JEŽIŠ  -  NÁSTROJ  NA  VYKORISŤOVANIE ?   BIELY  JEŽIŠ  VYNÁLEZ  BIELYCH  KRESŤANOV ?   AKO  TO  ŽE  INÉ  NÁRODY  MAJÚ    
 INÉHO  BOHA ?   BIELI  KAZATELIA  VYBIELILI  MOZGY  FAREBNÝCH  ĽUDÍ ?   NÁBOŽENSKÁ  VIERA  DOKÁŽE  ZNIČIŤ  LÁSKU   K  VÔLI  
 BOHU  SI  ZLOMILA  SRDCE   ŠKODLIVÉ  RADY  KŇAZA  ZASLEPENÉHO  VIEROU !   ĽUDIA  SA  ŠKRIEPIA  PRE  MINIMÁLNE  ROZDIELY   
 VO  VIERACH !   JE  KONEČNE  POTREBNÉ  VÍŤAZSTVO  ZDRAVÉHO  ROZUMU ?   ĽUDSTVO  SA  NESMIE  ROZDEĽOVAŤ  AK  CHCE  PREŽIŤ !  

BOŽIA  DOGMA  -  NÁSTROJ  NA  VYMAZANIE  OSOBNOSTI

BIELY  JEŽIŠ  JE  NÁSTROJOM  NA  VYKORISŤOVANIE

  BOJOVNÍČKA PROTI RASIZMU – DANNI ROSEMANOVÁ 
( USA 6. decembra 2016 (HSP/blavity.com )
Bojovníčka proti rasizmu, Danni Rosemanová, odsúdila tradičné kresťanstvo ako vynález bielych ľudí, ktorí chcú ovládnuť a kontrolovať menšiny. Rosemanová vo svojom článku s názvom „Aký mám problém s Bielym Ježišom“ vyjadrila svoje odlúčenie sa od kresťanstva po tom, čo bola „bombardovaná obrázkami bieleho muža s hnedými vlasmi a modrými očami“...
( I keď je nanajvýš nepravdepodobné, aby mal takú podobu. Tú si vykreslili rímsko-katolícki kresťania. ) „Bieli kresťania vygumovali mozgy a „vybielili“ generácie farebných ľudí (ľudí inej rasy, než bielej) tým, že si nás podriadili tzv. láskou.“ Zároveň kritizuje misionárov, kazateľov a všetkých, ktorí propagujú „mýtus“ Bieleho Ježiša: „Ich kázanie je len ďalším príkladom toho, ako „bieli kážu menšine, čo má hovoriť a ako sa má správať. Biely Ježiš je skomercionalizovaná a vybielená verzia kresťanstva, ktorá bola stovky rokov používaná na kolonizovanie, vykorisťovanie a utišovanie menšín a farebných ľudí.“ „Je očividné, že Biely Ježiš nie je cestou, ktorou by farební ľudia získali rovnoprávnosť, rešpekt a prijatie do tohto sveta, akokoľvek sa snažíme, ako mierumilovne protestujeme alebo ako nadšene sa modlíme a spievame.“ Nie je to len Ježiš, ktorý je pre Rosemanovú príliš biely, ale aj kresťanstvo samotné. „Moje výčitky voči západnému kresťanstvu sú, že kresťanstvo bolo používané stovky rokov ako meradlo, ktoré obmedzovalo životy ľudí z menšín.“ „Odvraciam sa od Bieleho Ježiša a od jeho stúpencov, pretože neverím, že milióny ľudí, ktorí sa modlia k Bohu, ktorý má rôzne podoby ( ľudia iných vierovyznaní ) sa proste mýlia.“ „Takže áno, mám problém s Bielym Ježišom a humanitárnymi križiakmi, ktorí používajú náboženstvo ako prostriedok k vykorisťovaniu a kolonizovaniu. Plánujem čítať, pýtať sa a vyzvať samu seba, aby som sa odnaučila veci, ktoré som kedysi prijala v evanjeliu.“

      VYBÁJENÁ  PODOBA  JEŽIŠA  KRISTA                 PRAVDEPODOBNÁ   PODOBA  JEŽIŠA  KRISTA      


Názory bojovníčky proti rasizmu Danni Rosemanovej nepotrebujú komentár. Poukazuje na to, že určité spoločenstvo bielych ľudí úctieva svojho bieleho Ježiša a svojho Boha, iné spoločenstvá majú zasa svoje náboženské postavy. Každé spoločenstvo je pevne presvedčené, že iba ono úctieva tých správnych svätcov, len jemu sa dostane večného rajského života a ostatných neuznáva, tí budú podľa neho zatratení. Z toho pramení nezmieriteľné nepriateľstvo medzi náboženstvami, sektami a v konečnom dôsledku medzi obyčajnými ľuďmi. Neexistuje lepší dôkaz o tom, že človek si vymyslel Boha, ako ten, že každé spoločenstvo má svojho a so svojími životnými prikázaniami. Predstavitelia novodobej teológie sú dnes vycibrení filozofi a rečami o dobru a láske dokážu úspešne vymývať mozgy miliónom veriacich. Okamžitým nepriateľom sa im stane však ten, kto prestane iba počúvať a položí im alebo sebe prvú otázku ! Ten totiž ohrozuje budúcnosť cirkevného stavu ako takého...


             DANNI   ROSEMANOVÁ                         MASY  OVLÁDANÝCH            


NÁBOŽENSTVO  -  ĽUDSKÁ  SLABOSŤ  A  UDRŽIAVANIE  CIRKEVNÉHO  STAVU

"GLOBAL THEORY" - potláča pocity a banalizuje malé ľudské problémy z hľadiska tajomného, nepredstavitelne veľkého Vemíru. Protiváha - Náboženstvo vzniklo v minulosti na nižšom vzdelanostnom stupni ľudí, ktorí si pri nedostatku odborných, prírodovedných informácií vo svojej dobe vybájili Boha. Ten spôsoboval pre nich nepochopiteľné udalosti.
 DÔKAZY, ŽE NEEXISTUJE : 
Rôzne spoločenstvá národov vyznávajú svojich Bohov a svätých, majú svoje náboženské pravidlá. Súbor týchto pravidiel a tzv. história kresťanstva - Biblia sa menia s dobou, vynechávajú aspekty vyvrátené vedou a hlavne sadistické správanie sa človeka k človeku. ( Viď Starý zákon ) Tá istá postava vystupuje v rôznych náboženstvách veľmi odlišne, rôzne zápisy v Biblii a iných náboženských knihách sú nepresné alebo dokonca protirečivé. Historici odhalili aj klamstvá a podvody v biblickej histórii ( Viď dopisovanie a prepisovanie Biblie podľa spoločenskej potreby ) Samotné náboženstvo spôsobuje nebezpečné konanie z fanatizmu a vypestovanej závislosti u človeka z náboženskej doktríny. Cirkev usiluje celé veky o zachovanie stavovského postavenia, ktoré má udržať na jednej strane ich majetok a na strane druhej ľud v stave klaňania sa modlám a držania sa predpisov, ktoré sama nastolila. Hlavne jej však ide o to, udržať si postavenie tzv. sprostredkovateľa medzi človekom a domnelým Bohom. Všetky tieto vlastnosti ukazujú na pôvod Boha z ľudskej mysle.
 AKO TO, ŽE PODĽAHNÚ AJ VZDELANÍ ĽUDIA ? 
U veľkej väčšiny za dekrétom na vzdelanie stojí pamäť na potrebné atribúty v školiacom procese. Sami však nedokážu naučené informácie správne vyhodnotiť, majú len tzv. papier na vzdelanie ale míňa ich skutková podstata ľudstvom nadobudnutých vedomostí, tá do ich vlastného myslenia nie je zakomponovaná. Museli by sa k nej vlastným objektívnym úsilím prepracovať. Nie je totiž žiaden problém vytvoriť za pomoci priateľov, rodiny a internetu nejakú záverečnú hodnotiacu prácu aj pre málo vzdelaného človeka. Skutočné vzdelanie sa nadobúda celý život a dosahuje sa v ňom vždy len určitý jeho stupeň. Časť tejto inteligencie chápe ale ignoruje poznatky negujúce náboženstvo, časť vôbec nechápe veci, ktoré vyštudovala a časť sa správa tak, že si svoje vlastné predstavy zjednodušene dokresľuje, bez ohľadu na ich začlenenie či nezačlenenie do širších súvislostí. Ako inak si možno vysvetliť, že státisíce ľudí, ktorí sa považujú za vzdelaných, sa chodí klaňať k piatim hrobom panny Márie alebo k sopečným útvarom pod Araratom, ktoré považuje za pozostatky Noemovej Archy. Alebo to, že slávia narodenie Krista 25. decembra, hoci sa vtedy nenarodil a vôbec im nevadí ani to, že panna Mária je vlastne rímanmi prepísaná egyptská Isis do kresťanského náboženstva.

             CIRKEVNÝ  OBRAD                          ODDANÝ  ĽUD                    
SOM  Z  KATOLÍCKEJ  RODINY !   VIERA  MI  ZNIČILA  LÁSKU !K  VÔLI  VIERE  SOM  OPUSTILA  LÁSKU  SVOJHO  ŽIVOTA !

Vyrastala som v katolíckej rodine, ktorá si na viere veľmi zakladala. Taktiež moji kamaráti boli veľmi silne veriaci, a spolu sme chodievali do rôznych spoločenstiev. Mala som veľmi pekný život, nič mi nechýbalo okrem jedného - lásky. (To je príbeh jednej veriacej, ktorej náboženská viera zmenila život. Stalo sa jej niečo, čo ľutuje a nesmierne sa preto trápi.) Moja najlepšia kamarátka mi poradila modlitbu za budúceho partnera. Každý večer som sa ju úprimne modlila a za necelý mesiac som stretla jeho. Na mieste, kde som vtedy nemala byť ani ja ani on. Náhoda? Nie, Boh nás priviedol k sebe. Tieto slová mi dodnes znejú v hlave. To, čo sa so mnou dialo, keď som ho zbadala sa nedá opísať inak, ako láska na prvý pohľad. Celé dva týždne od nášho prvého stretnutia som myslela len na neho. Prehrávala som si v hlave dookola každé jeho slovo, každý jeho pohyb. Túžila som ho znovu stretnúť, zistiť ako sa volá, odkiaľ je. Boh vyslyšal moje tajné prianie a opäť sme sa náhodou stretli. Pamätal si ma aj on a prihovoril sa mi. Srdce mi bilo ako splašené, a bola som strašne nervózna ale aj napriek tomu som zistila jeho meno. Vyhľadala som si ho na fb a neváhala som mu napísať, aj keď som veľmi dobre videla, že pri ňom svieti slovíčko zasnúbený. Dodnes nechápem, čo ma prinútilo mu napísať, lebo také niečo som nikdy neurobila a už vôbec nie niekomu vo vzťahu. Ale urobila som to a bez výčitiek. Ja veriaca, pre ktorú je rozbíjanie vzťahov a nevera absolútne neprípustná. Na moju správu odpísal v priebehu nasledujúceho dňa a pokračovalo to ďalej, až sme si písali každú chvíľku, celé dni som strávila na mobile. Správy sa zmenili na hovory a prišlo prvé stretnutie, samozrejme kvôli jeho snúbenici tajné. Takto sme sa stretávali asi mesiac, bez bozkov, dotykov a náklonností ale pritom každá hodina s ním mi prišla ako minúta. Mala som pocit, že mi nie je cudzí ale že sa poznáme roky. Bol pre mňa dokonalý po všetkých stránkach, až na jedno, bol EVANJELIK. Potlačila som túto skutočnosť do úzadia s tým, že Boha máme predsa jedného. Veľmi rýchlo prišli vyznania lásky, slová milujem ťa, prvé bozky, ktorým sme sa už dlhšie nemohli brániť. S tým všetkým prišiel aj koniec jeho osemročného vzťahu so snúbenicou. Bola som šťastná, že aj napriek všetkým jej prosbám, slzám a dohováraniu rodiny si vybral srdcom a nie hlavou a vybral si mňa. Ja som výčitky z rozbitia vzťahu ospravedlňovala tým, že predsa ona sa k nemu chovala zle, nezaslúžila si ho a nevážila si ho. Predsa ona sama za to mohla. Už neboli oni ale boli sme my, my dvaja. Každú minútu sme trávili spolu, boli sme si veľmi blízki, smiali sme sa spolu, rozprávali sme si veci, ktoré sme nikdy nikomu nepovedali. Vedeli sme si predstaviť spoločný život navždy. Plánovala som si s ním svadbu, deti... Ani som neverila, že môžem niekedy takú lásku nájsť. Vyhovovali sme si po všetkých stránkach, aj po intímnej, nevedela som sa nabažiť jeho tela a sex s ním bol neopísateľný, priťahovali sme sa ako magnety. Aj keď sex s ním bol veľmi krásny a chcela som ho aj ja, zakaždým ma potom dostihli výčitky, výčitky z hriechu, z toho, že sa takto odvraciam od Boha. Žila som v smilstve a uvedomovala som si to ale ospravedlňovala som sa tým, že je to predsa z lásky. Ale tento hriech ma aj tak naďalej spaľoval na duši. Rozhodla som sa, že pôjdem na spoveď a s veľkou hanbou som sa vyspovedala kňazovi. Poprosila som ho o pomoc. Kňaz mi veľmi múdro vysvetlil hriech, v ktorom žijem, a aj rozdiely v KATOLÍCKEJ a EVANJELICKEJ cirkvi. Poradil mi, porozprávať sa s priateľom a povedať mu ako ma tento hriech trápi. Aj som to urobila, povedala som môjmu priateľovi, že takto už nemôžem fungovať, že chcem žiť v čistote. Až pri tom rozhovore som si uvedomila veľké rozdiely v náboženských názoroch. Sľúbil mi, že aj keď on to ako smrteľný hriech neberie, bude rešpektovať moje rozhodnutie a budeme žiť v čistote. Svoj sľub dodržiaval, aj keď to bolo pre oboch veľmi ťažké. Cez leto sme išli na spoločný víkend do Tatier, samozrejme s odhodlaním nezhrešiť. Bola som to práve ja, čo ho naviedla na hriech, až teraz po rokoch si to priznávam. Prvé, čo som urobila potom bolo, že som utekala na spoveď. Kňaz bol veľmi nešťastný z môjho konania a vysvetlil mi, že vzťah založený na smilstve nemôže fungovať. Že ak sa nedokážeme zjednotiť vo viere, nebudeme schopní kráčať životom spoločne a bude lepšie vrátiť sa z kratšej cesty. Po tom víkende a spovedi sa všetko začalo rúcať. Zožierala som sa pod výčitkami smrteľného hriechu a všetko som dávala za vinu priateľovi. Od toho momentu sme sa neustále hádali pre rozdiely vo viere, ktoré som mu tvrdohlavo podsúvala. Neustále som čítala články o rozpadoch vzťahov kvôli viere, odlišnosti v náboženstvách a hľadala som chyby v evanjelickej cirkvi, ktoré som mu s presvedčením prezentovala so slovami, že mu chcem len ukázať správnu cestu. Radila som sa s kamarátkami, ktoré mi svorne hovorili, že s evanjelikom nemáme spoločnú budúcnosť. Otvárala som témy ako, aký kostol budeme navštevovať, kde budú pokrstené deti. Všetko, čo sa mi na jeho odpovediach nepáčilo, som odkladala do vytvoreného priečinku v hlave s nápisom - Prečo to nebude nikdy fungovať. Raz večer, keď ma chcel pobozkať som ho odstrčila so slovami, že nič nebude. On vybuchol a povedal mi, že prečo počúvam iných a neriadim sa srdcom. Pýtal sa prečo na ňom stále hľadám chyby, len aby som ho mohla opustiť, prečo dovolím kňazovi a ľuďom zo spoločenstva nám rozbiť vzťah. Vyletela som na neho, že akým právom ich uráža. Táto hádka bola naša posledná, odišla som so slovami, že ho milujem ale Boh je pre mňa na prvom mieste a ak nebude aj pre neho, nemáme budúcnosť. Chcem žiť v katolíckej viere a vychovávať tak aj deti. Prišiel koniec a všetci ma utvrdzovali v tom, že robím správne, že takto by som len upadala od Boha. Ale moje srdce ma veľmi bolelo. Ozýval sa mi ešte niekoľko mesiacov, že je ochotný mať svadbu v katolíckom kostole, aj deti môžu byť pokrstené a vychovávané u nás. A moja odpoveď? Ale ty nebudeš nikdy katolík lebo si tak nebol vychovávaný a ja neskôr upadnem s tebou, lebo ma nebudeš podporovať v mojej viere. Stále dookola som si hovorila, že robím dobre, že to nemá význam ale aj napriek tomu som mu písala vždy, keď sa mi neozval on. Celú dobu sa ma snažil presvedčiť, že robím chybu, že zabíjam pravú lásku. Po troch mesiacoch čo sme sa nevideli iba si písali, mi na jednu správu odpísal: Miloval som ťa a vždy ťa budem milovať takú, aká si. Ja by som ťa nechcel meniť v ničom a urobil by som všetko preto, aby si bola šťastná, aj keby som mal prísť o svoju vieru a vykročiť po boku s tebou a tvojou vierou. Ale tebe to nikdy nebude dosť, vždy budeš hľadať chyby na mne, aby si ma mohla opustiť kvôli tomu, kým som sa narodil. Prajem ti len to najlepšie do života, aby si bola šťastná po boku muža, čo bude mať Boha na pravom mieste. Odvtedy mi nikdy viac neodpovedal na moje správy ani telefonáty. Prvé mesiace som sa cítila dobre, lebo ma neťažil hriech. Stretávala som sa s kamarátmi zo spoločenstva, ktorí ma utvrdzovali v správnosti môjho rozhodnutia. Ale kamaráti si časom našli svoje chýbajúce polovičky, a ja som pociťovala samotu. Neustále sa mi vracali spomienky na neho. Uvedomovala som si svoje chyby, to ako som mu ublížila, mnohokrát neprávom, len aby som sa ja cítila lepšie. Modlila som sa k Bohu, aby mi pomohol zahojiť srdce, ktoré som si sama zlomila. Aby mi pomohol zabudnúť a vyhnal sny, ktoré sa mi noc čo noc o ňom snívajú. Už je to 5 rokov, mám svojho manžela, ktorého mám rada a žijeme svorne vo viere. Ale som šťastná? Úprimne sa tu a teraz priznávam, že nie. Aj keď ležím vedľa manžela v posteli myslím na môjho Petra, tak sa volal. Ničia ma spomienky a to, čo som napáchala tým, že som nepočúvala svoje srdce. Nesiem si svoj kríž a pýtam sa Boha, kedy nájdem pokoj od spomienok a zabudnem na ten pocit, keď si v náručí človeka, ktorého miluješ láskou, akú zažiješ len raz v živote. Všetko by som dala za pocit, keď ti bije srdce ako splašené, keď len jeden dotyk milovaného človeka ti stačí na to, aby si sa cítila ako v nebi. Až teraz po rokoch si viem priznať vinu a úprimne povedať, že Peter bol oveľa lepším človekom ako ja, s čistejším srdcom..
 DOSLOV : 
 Kam až dokáže doviesť človeka nebezpečná Náboženská Dogma ? Buď do sebazničenia, alebo rozbitia vzťahu dvoch ľudí    
 odlišného vyznania ! Deje sa to v dôsledku po generáciach zdedenému sebaklamu, živenému pravidelným kostolným vymývaním 
 hláv, na ktorý sú tieto rody pyšné ! Náboženská dogma má podobné účinky ako drogová závislosť...                   

DÔVODY :
1. Rozdeľuje ľudí do nezmieriteľných táborov
2. Tlačí ľudí do pozície vinných z nedodržania náboženských predpisov, vymyslených autormi náboženských pravidiel
3. potláča ľudské aspekty správania , niekedy až do takej polohy, kde jedno spoločenstvo považuje druhé za smrteľné zlo,
 ktoré je nutné vykoreniť !
4. Je pôvodcom psychickej traumy človeka, ktorá mu našepkáva, že všetko robí zle a musí sa kajať
5. Kňaz, pôsobiaci ako antipsychológ, svojimi radami podnecuje otvorené nepriateľstvo medzi rozdielnými náboženskými
 spoločenstvami
6. Pôsobí ako návyková látka, človek zúfalo chce A, ale mozog, ovplyvnený médiom, prikáže B

Víťazstvom zdravého rozumu je poznanie, že žiadne náboženstvo nerozhoduje o tom, či je človek lepší alebo horší. Naopak, historické výskumy nám dokazujú, že práve -   z náboženských dôvodov boli spáchané obrovské zločiny a úplne vyhladené celé 
  národy... 


          SOM  Z  KATOLÍCKEJ  RODINY                  VYBÁJENÝ  NÁBOŽENSKÝ  OKRUH            


NÁVRAT DO MENU